ΕΣΠΑ

Τα Προγράμματα ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελούν το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε.

Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών στόχων είναι η προαγωγή μιας ανάπτυξης:

 1. 1. έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,
 2. 2. βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,
 3. 3. χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της φτώχειας

Η topoENERGY με την πολυετή εμπειρία της στο τομέα την υποβολής και της αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων έχει ως σκοπό την σύνθεση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας να προσφέρει στους πελάτες της, ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα έχουν αποτέλεσμα.

Η επιδότηση αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ανάπτυξης για τις υπό σύσταση – νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Μέσω των προγραμμάτων επιδότησης, μπορεί ένας επιχειρηματίας να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματική του ιδέα με ποσοστά έως και 100%. 

Πληροφορούμαστε για την κάθε ανάγκη σας

 1. Συζητάμε μαζί σας για τις ανάγκες σας για την επιχείρηση σας ή την δραστηριότητα που θέλετε να ξεκινήσετε
 2. Μας ενημερώνεται για τα βασικά στοιχεία της επιχείρησης σας ή της επιχειρηματικής νέας κίνησης
 3. Μας προσκομίζεται κάποια δικαιολογητικά για να κάνουμε την προ αξιολόγηση.

Ερευνούμε κάθε πρόγραμμα ενίσχυσης αν σας ταιριάζει

 1. Πραγματοποιούμε προ αξιολόγηση βάσει των αναγκών και των στοιχείων που μας έχετε δώσει
 2. Ελέγχουμε όλες τις δυνατές δυνατότητες για χρηματοδότηση
 3. Σας ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα της προαξιολόγησης

Σας καθοδηγούμε για τα δικαιολογητικά

 1. Ενημερώνουμε για τα τυπικά δικαιολογητικά του προγράμματος
 2. Ενημερώνουμε για τα λοιπά βαθμολογούμενα δικαιολογητικά
 3. Ελέγχουμε για την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών

Στην topoENERGY ερευνούμε όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων που ταιριάζουν στην κατηγορία της επιχείρησης σας και εξαντλούμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Αναλαμβάνουμε τις ενέργειες από τη σύνταξη του φακέλου μέχρι και την εκταμίευση των χρημάτων της επιδότησης. Με τον τρόπο αυτό μειώνετε τα ίδια κεφάλαια της επένδυσης σας και εξασφαλίζετε χρήματα για τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας.