Κτηματολόγιο

Η topoENERGY  έχει ως γνώμονα την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης, όσων κατέχουν ή διαχειρίζονται ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες, επαγγελματικά ακίνητα κλπ).

Βασικό αντικείμενο στο προσεχές διάστημα στο οποίο είναι σε εξέλιξη η Κτηματογράφηση του συνόλου της χώρας με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2022, είναι η έγκαιρη και ορθή δήλωση και καταγραφή όλων έχουν έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, στο Εθνικό Κτηματολόγιο, ως έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, ώστε να διασφαλίσουν την ακίνητη περιουσία τους και να αποφύγουν τυχόν ταλαιπωρία ή πρόσθετα έξοδα στο μέλλον, στην περίπτωση που είτε δεν προχωρήσουν σε υποβολή δήλωσης, είτε αυτά καταγραφούν εσφαλμένα (λάθος καταγραφή ορίων / γεωμετρίας ιδιοκτησίας, μη αναγνώριση ιδιοκτησιακού δικαιώματος, λανθασμένη καταχώρηση τίτλων κλπ).