Άδειες λειτουργίας

Η εταιρία με την πολυετή εμπειρία πάνω σε αυτό τον κλάδο, καλύπτει οποιαδήποτε δραστηριότητα χρειάζεται Άδεια Λειτουργίας όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκπαιδευτήρια, γυμναστήρια, ινστιτούτα αισθητικής, ιατρεία, εργαστήρια τροφίμων κ.α.

Συγκεκριμένα για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τα εξής:

 Προέλεγχο καταλληλότητας (Χρήση γης, λειτουργικότητα του χώρου ως προς την επιθυμητή χρήση, έλεγχος νομιμότητας κτλ.) μέχρι την εύρεση του κατάλληλου χώρου.

  • Εκπόνηση όλων των απαραιτήτων μελετών και κατάθεση πλήρους φάκελου στις αρμόδιες υπηρεσίες (δήμος, πυροσβεστική κλπ)
  • Όλη τη διεκπεραίωση μέχρι να φτάσει η άδεια λειτουργίας στα χέρια σας.

Παράλληλα με την αδειοδότηση των χώρων αναλαμβάνουμε και την αλλαγή χρήσης τους στην πολεοδομία σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο, καθώς και την ανακαίνισή τους, προτείνοντας λύσεις οικονομικές και πάνω απ’ όλα λειτουργικές. Έτσι γνωρίζετε εξαρχής το συνολικό κόστος της επένδυσης που θα χρειαστεί να γίνει και μπορείτε να καταλήξετε στο αν σας συμφέρει να προχωρήσετε ή όχι με τον χώρο που επιλέξατε.

Άδειες Λειτουργίας κτηνοτροφικής μονάδας 

Η εταίρα μας με μεγάλη εμπειρία στον αγροτικό κλάδο εκπονεί απαιτούμενες μελέτες και διαδικασίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την έκδοση αδείας από την αρμόδια υπηρεσία ΔΑΟΚ, προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια Εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας και η γνωστοποίηση αυτής.

Στα πλαίσια των παραπάνω διαδικασιών εκπονούνται οι εξής μελέτες από την εταιρία μας:

  1. Έλεγχος τήρησης καθορισμένων ελάχιστων αποστάσεων από ορισμένα ευαίσθητα σημεία, οικισμούς, δρόμους κλπ
  2. Εκπόνηση τεχνικής έκθεσης
  3. Εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης
  4. Εκπόνηση ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
  5. Άδεια Δόμησης –Διαδικασίες Νομιμοποίησης κτισμάτων Κατηγορίας  3
  6. Ζωοτεχνικές μελέτες