Προγράμματα ΟΑΕΔ

Στην topoENERGY ερευνούμε όλα τα προγράμματα επιδοτήσεων που ταιριάζουν στην κατηγορία της επιχείρησης σας και εξαντλούμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης. Αναλαμβάνουμε τις ενέργειες από τη σύνταξη του φακέλου μέχρι και την εκταμίευση των χρημάτων της επιδότησης. Με τον τρόπο αυτό μειώνετε τα ίδια κεφάλαια της επένδυσης σας και εξασφαλίζετε χρήματα για τις τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας.

1.     Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 30 ετών και άνω στις Περιφέρειες σε μετάβαση (MΕΤ), με έμφαση στις γυναίκες

2.     Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών

3.     Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας

4.    «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερωνεπαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες», να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.